ریخته گری و تراشکاری قائم شرکت تعاونی ریخته گری و تراشکاری قائم در سال ۱۳۷۲ دراستان خراسان شمالی , بجنورد تاسیس گردید و در سال ۱۳۹۰ کلیه اعضا و هیئت مدیره تغییر نموده و خط های جدید تولید راه اندازی شد و این مجموعه موفق به ثبت برند و لوگو و نشان استاندارد گردید. در سال ۱۳۹۵ بدلیل وضعیت نابسامان اقتصادی خط تولید شرکت متوقف گرد...

ادامه